برترین نمایندگان سال 93

تاریخ مقاله: 1395/01/24  |  کد مقاله: 18

                                                                                                                 

آسیاتک پیشرو ارایه خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 اقدام به اعلام نتایج ارزیابیAQA  سال 93 نمود.

سطوح رتبه بندی نمایندگان در سه سطح اشتهار به کیفیت، تعهد به کیفیت و حضور در جایزه یه شرح زیر می باشد.

         

نماینده

نتیجه

نماینده

نتیجه

شهراد شبکیه

اشتهار 1 ستاره

آسیانت چهارمحال

گواهی تعهد به کیفیت

فرزان گستر

گواهی تعهد به کیفیت

خرم پرداز لرستان

گواهی تعهد به کیفیت

پشتیبانی فنی آذربایجان شرقی

گواهی تعهد به کیفیت

آریانت

گواهی تعهد به کیفیت

تیام

گواهی تعهد به کیفیت

کام تک

گواهی تعهد به کیفیت

اندیشه پرداز قایم

گواهی تعهد به کیفیت

البرز رایانه مبین

گواهی تعهد به کیفیت

ارتباط دهی ایلام 

گواهی تعهد به کیفیت

فروشگاه صفرویک

گواهی حضور در جایزه

آفتاب فردا مشهد

گواهی تعهد به کیفیت

اینترنت جام جم

گواهی حضور در جایزه

راینیک 

گواهی تعهد به کیفیت

سایتال سهند آذربایجان

گواهی حضور در جایزه

به اندیش فراگیر

گواهی تعهد به کیفیت

چشم انداز داده پردازی غرب

گواهی حضور در جایزه

آریا نت 

گواهی تعهد به کیفیت

رهاورد گستر جام 

گواهی حضور در جایزه

ماهان ارتباطات

گواهی تعهد به کیفیت

شرکت گهرپردازش

گواهی حضور در جایزه

آرتین صنعت اترک

گواهی تعهد به کیفیت

رامان رایانه تیوا

گواهی حضور در جایزه

مرکز اینترنت فارس

گواهی تعهد به کیفیت

آسیاتک آباده

گواهی حضور در جایزه

شرکت پویا پردازان سما 

گواهی تعهد به کیفیت

تیوا گستر جهرم 

گواهی حضور در جایزه

شرکت کامپیوتری آذرنوین ممقان 

گواهی تعهد به کیفیت

رایانه من

گواهی حضور در جایزه

هایلینک

گواهی تعهد به کیفیت

تعاونی 398 بیستون ممسنی

گواهی حضور در جایزه

 گروه برنا

گواهی تعهد به کیفیت

ابتکاررایانه جنوب

گواهی حضور در جایزه

دفتر مرکزی پشتیبانی فنی مازندران

گواهی تعهد به کیفیت

اسماعیل اسفندی

گواهی حضور در جایزه

داده بان دایا 

گواهی تعهد به کیفیت

اسپارک

گواهی حضور در جایزه

داده پردازان ترشیز نوین

گواهی تعهد به کیفیت

شرکت متفکران برتر عصر

گواهی حضور در جایزه

محمد باوی

گواهی تعهد به کیفیت