برترین نمایندگان سال 94

تاریخ مقاله: 1396/04/24  |  کد مقاله: 19

آسیاتک پیشرو ارایه خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 اقدام به اعلام نتایج ارزیابیAQA  سال 94 نمود.

سطوح رتبه بندی نمایندگان در 2 سطح  تعهد به کیفیت و حضور در جایزه یه شرح زیر می باشد. لازم به ذکر می باشد نتایج در سه حوزه فروش ، پشتیبانی و مراکز تماس تفکیک شده است.

نتایج ارزیابی در حوزه فروش

نام نمایندگی

سطح جایزه

نام نمایندگی

سطح جایزه

مصباح رایانه تعهد به کیفیت رایانه ولیعصر گواهی حضور در جایزه
شهراد شبکیه تعهد به کیفیت شتابان شبکه گواهی حضور در جایزه
البرز ابتکار مبین  تعهد به کیفیت امیرحسین کارگر گواهی حضور در جایزه
اندیشه پرداز قائم تعهد به کیفیت آریانت قم گواهی حضور در جایزه
تیام نت  تعهد به کیفیت سجاد آقایی گواهی حضور در جایزه
آسیانت شهرکرد تعهد به کیفیت خرم پرداز لرستان گواهی حضور در جایزه
مرکز اینترنت فارس تعهد به کیفیت مهرگان نت خزر گواهی حضور در جایزه
آفتاب فردا تعهد به کیفیت ندای سبز گواهی حضور در جایزه
فرزان گستر  تعهد به کیفیت مهرایان موج گواهی حضور در جایزه
هایلینک تعهد به کیفیت عرفان رایانه گواهی حضور در جایزه
پویا پردازان سما  تعهد به کیفیت اینترنت دلفین گواهی حضور در جایزه
جاسم دیهیم تعهد به کیفیت گروه نوین شبکه کنش(نیونت) گواهی حضور در جایزه
رویال نت تعهد به کیفیت مجتبی رضایی گواهی حضور در جایزه
ماهان ارتباطات تعهد به کیفیت آسیا پارس گواهی حضور در جایزه
افروز امینی تعهد به کیفیت مرکز کامپیوتر کاوش(پویا روزبه) گواهی حضور در جایزه
رهاورد گستر جام تعهد به کیفیت شرکت ارتباط آفرینان آذربایجان گواهی حضور در جایزه
آریانت تنکابن تعهد به کیفیت ترشیز نوین گواهی حضور در جایزه
آذران آراز رایانه تعهد به کیفیت نت گستر پردازش حامی گواهی حضور در جایزه
دفتر فروش و پشتیبانی همدان تعهد به کیفیت رامان رایانه گواهی حضور در جایزه
مسعود مصباح تعهد به کیفیت  ایمان پاکروان گواهی حضور در جایزه
مجتمع شهر رایانه تعهد به کیفیت مهرداد توکلی نیا  گواهی حضور در جایزه
پارس نت زاگرس تعهد به کیفیت مرضیه موسوی گواهی حضور در جایزه
آرتین صنعت اترک  تعهد به کیفیت  علیرضا بخشایی گواهی حضور در جایزه
راینیک تعهد به کیفیت حامد عبدالله زاده گواهی حضور در جایزه
فروزان زاگرس رایانه تعهد به کیفیت پژواک رایانه گواهی حضور در جایزه
چشم انداز داده پردازی غرب تعهد به کیفیت روح اله حق شناس گواهی حضور در جایزه
فروشگاه صفر و یک تعهد به کیفیت رایانه سپید گواهی حضور در جایزه
پویا ارتباطات آسیاتک تعهد به کیفیت اینترنت دلفین گواهی حضور در جایزه
سهند رایانه تعهد به کیفیت گلمیرزایی گواهی حضور در جایزه
داده بان دایا-سعید عرب تعهد به کیفیت احسان پاکروان گواهی حضور در جایزه
پارسا رسانه راه ابریشم تعهد به کیفیت محدرضا دیده بان گواهی حضور در جایزه
داده گستر لاوین آساک تعهد به کیفیت تعاونی فناوری اطلاعات گواهی حضور در جایزه
ابتکار رایانه جنوب تعهد به کیفیت داده پرداز هوشمند سربداران گواهی حضور در جایزه
کامتک تعهد به کیفیت سینا رایانه سپیدان گواهی حضور در جایزه
توسعه ارتباط زمان تعهد به کیفیت ارتباطات عرشیانت گواهی حضور در جایزه
رایان تایسیز ماهور تعهد به کیفیت دانا کامپیوتر گواهی حضور در جایزه
نیک پیمایش رایانه فراز تعهد به کیفیت حامد دریای لعل گواهی حضور در جایزه
آی تی نت تعهد به کیفیت  شرکت آواگستر زرین گواهی حضور در جایزه
فنون گیتی البرز تعهد به کیفیت محمد جواد پروانه گواهی حضور در جایزه
آسیا تکین پرداز نوین تعهد به کیفیت رایانه طلوع مهستان گواهی حضور در جایزه
 شرکت نوین دانش میلاد پارسیان بینالود تعهد به کیفیت ناجی رایانه گواهی حضور در جایزه
کوشا سیستم آذر نور تعهد به کیفیت آتیه سازان وصال گواهی حضور در جایزه
عاملیت منطقه ای اصفهان تعهد به کیفیت  سربداران کاوش گواهی حضور در جایزه
رایانه من تعهد به کیفیت مرکز اینترنت نیریز گواهی حضور در جایزه
فناوران عصر داده بیشاپور تعهد به کیفیت اسماعیل اسفندی پاشابیگ گواهی حضور در جایزه
هرمز رایانه تعهد به کیفیت دنیای کامپیوتر گواهی حضور در جایزه
میلاد شاپوری تعهد به کیفیت نوین تک ثریایی گواهی حضور در جایزه
کیان تعهد به کیفیت پویشگران فناوری گواهی حضور در جایزه
برنا رایانه تعهد به کیفیت بهین دیر تابان گواهی حضور در جایزه
    فناوری اطلاعات آداپرداز گواهی حضور در جایزه

نتایج ارزیابی در حوزه پشتیبانی

نام نمایندگی

سطح جایزه

نام نمایندگی

سطح جایزه

تیام نت  تعهد به کیفیت توسعه ارتباط زمان  گواهی حضور در جایزه
مصباح رایانه تعهد به کیفیت برنا رایانه گواهی حضور در جایزه
البرز ابتکار مبین  تعهد به کیفیت اینترنت دلفین گواهی حضور در جایزه
شهراد شبکیه تعهد به کیفیت شتابان شبکه گواهی حضور در جایزه
آسیانت شهرکرد تعهد به کیفیت رایانه ولیعصر گواهی حضور در جایزه
افروز امینی هرندی تعهد به کیفیت خرم پرداز لرستان گواهی حضور در جایزه
رهاورد گستر جام تعهد به کیفیت آفتاب فردا گواهی حضور در جایزه
 نوین دانش میلاد پارسیان بینالود تعهد به کیفیت حامد عبدالله زاده گواهی حضور در جایزه
آسیا تکین پرداز نوین گواهی حضور در جایزه مهرگان نت خزر گواهی حضور در جایزه
فرزان گستر گواهی حضور در جایزه احسان پاکروان گواهی حضور در جایزه
شبکه فروزان زاگرس رایانه گواهی حضور در جایزه ترشیز نوین گواهی حضور در جایزه
دفتر فروش و پشتیبانی همدان گواهی حضور در جایزه اینترنت دلفین گواهی حضور در جایزه
آرتین صنعت اترک گواهی حضور در جایزه ارتباطات عرشیانت گواهی حضور در جایزه
داده گستر لاوین آساک گواهی حضور در جایزه رایانه سپید گواهی حضور در جایزه
کیان  گواهی حضور در جایزه داده پرداز هوشمند سربداران گواهی حضور در جایزه
پارسا رسانه راه ابریشم گواهی حضور در جایزه پژواک رایانه گواهی حضور در جایزه
فروشگاه صفر و یک گواهی حضور در جایزه پویشگران فناوری گواهی حضور در جایزه

نتایج ارزیابی در حوزه مراکز تماس

نام نمایندگی

سطح جایزه

تیام نت تعهد به کیفیت
البرز ابتکار مبین تعهد به کیفیت
آفتاب فردا گواهی حضور در جایزه