ثبت نام

اطلاعات پایه
* نام :    
* نام خانوادگی :    
* موبایل :    
* ایمیل :    
* گروه کاربری :    
* کلمه عبور :    
حداقل کاراکتر مجاز برای کلمه عبور ۳ می باشد.
* تکرار کلمه عبور:    
اطلاعات نمایندگی
* نام نمایندگی :    
* شماره پنل :    
* نوع نمایندگی :    
* دفتر مرکزی در کدام استان / شهر واقع شده است؟ :    
سال شروع فعالیت نمایندگی : روز ماه سال    
شهرهایی که نماینده در آنها فعالیت می کند؟ :    
تعداد کارکنان ثابت :    
تعداد کارکنان پاره وقت :    
آدرس دفتر مرکزی :    
تلفن :    
فکس :    
وبسایت :    
تعداد زیرنمایندگان :    
تعداد مشترکین فعال :    
اطلاعات مدیریت
نام و نام خانوادگی مدیر عامل :    
تحصیلات و رشته تحصیلی :    
تلفن ثابت :    
شماره موبایل :    
آدرس ایمیل :    
اطلاعات مسئول AQA
نام و نام خانوادگی مسئول AQA در نمایندگی :    
تلفن ثابت :    
شماره موبایل :    
آدرس ایمیل :    
سطح جایزه
امتیاز خودارزیابی :    
در چه سطحی از جایزه شرکت می کنید؟ :